7twenty Telephony (לשעבר Pamaya) - פתרון ניטור שלוחות ארגוני

פתרון ניהולי תומך החלטה המבוסס ענן (Private או Public), המנטר ומנתח את כל רמת השירות הטלפוני בארגון מרוכז ו/או מבוזר. הפתרון מיועד לארגונים המטפלים בפניות בנושאי שירות ו/או מכירות אשר נענות על ידי עובדי הארגון אשר אינם מוקדנים ייעודיים כמו ב-,Contact Center אלא ממוקדים בתחומים ומטלות מקצועיים של הארגון. הפתרון נותן ערך מידי ומאפשר לעובדים בארגון להתמקד בעבודתם, ובמקביל עוזר לבקר ולהעלות את רמת השרות.
פרטי פתרון
7twenty Telephony
Pamaya
יצרן ישראלי , סטארטאפ
יצרן
פתרון טלפוניה לסניפים
נתוני קול סנטר בסניפים

יכולת המאפשרת בקרה על רמת השרות הטלפוני הניתן בכל קבוצה ומערך המוגדרים לניטור, כמו מחוז, חטיבה, סניף פיזי , שלוחה ו/או יחידות מענה "לוגיות" בדמות מערכי המכירות או השרות המבוזרים. המערכת אוספת את נתוני השיחות בזמן אמת, מבצעת ניתוחים ומבקרת את איכות השרות מול KPI ארגוניים כגון קביעת יעדים עבור זמני המתנת לקוחות, אחוזי מענה, אורכי שיחות לפי נושאים וניוד עובדים ועוד.

המערכת תוכננה באופן ייחודי ויעודי להביא ערך מידי על ידי העלאת רמת השירות ובמקביל דורשת תשומות ניהוליות מינימליות. המערכת מאפשרת הגדרה של אופני וזמני התרעה לגורמים הרלוונטיים בעת חריגה מרמת השירות שהוגדרה על-ידי הארגון. בנוסף, מספקת מצגי זמן אמת הכוללים נתוני תעבורה ו-KPI שהוגדרו ,ברמות פרוט שונות מכלל הארגון, מחוז, יחידה עסקית ועד לרמת השיחה בודדת. הפקת דוחות ניהוליים מפורטים עם יכולות תצוגה טבלאיות וגרפיות.

המערכת יודעת להבדיל בניתוח, בניגוד לContact Center יעודי, בין שיחות שהגיעו לנותן שרות בסניף באופן ישיר לבין שיחות שהגיעו מתור פנים סניפי מסוים כגון לקוחות פרטיים, אשר גלשו או הופנו מתוך הContact Center הייעודי.

ארגונים בהם הוטמעה המערכת הוכיחו כי ניתן לרתום את הארגון ועובדיו לביצוע מהפיכה שירותית אשר מביאה לקפיצת מדרגה ביחסים בין הארגון ללקוחותיו, דבר שמתבטא בשיפור אחוז המענה, ירידה בכמות השיחות החוזרות, ייעול תהליכים ועליה משמעותית בשביעות רצון הלקוחות.

חדשנות , קיימים פתרונות מועטים
לקוחות ושימושים
201-1000 משתמשים , מעל 1000 משתמשים
פרטי איש קשר
גילי ממן
0544405123
gili.maman@pamaya.co.il
WYZE is powered by smartApps technologies © 2019