Oceana - AVAYA - רב ערוציות

המערכת כוללת תמיכה ברב ערוציות לרבות Chat Boot של AVAYA עם תמיכה בעברית כמו כן מערכת דוחות חדשה תואמת עבור רב ערוציות ו Agent Desktop
פרטי פתרון
AVAYA
AVAYA
יצרן בינלאומי
יצרן
כלי דיגיטל
שיפור דיגיטל
התקנה מקומית
פרטי איש קשר
יוסי הירש
yossihirsh@avaya.com
WYZE is powered by smartApps technologies © 2018